Missió de l’Associació Blockchain Catalunya:

Blockchain Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada el juliol del 2017 i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Blockchain Catalunya està dirigida per una Junta Directiva de professionals i acadèmics de diferents perfils, experts en la tecnologia blockchain.

Blockchain Catalunya ha estat creada per a promoure la tecnologia blockchain, difondre’n el seu potencial i camps d’aplicació a la societat catalana en general. Tot i que Blockchain Catalunya oferirà activitats tècniques, la voluntat és arribar al públic no coneixedor de la tecnologia per a introduir-los al blockchain i així fer-los partíceps de les oportunitats que la tecnologia ofereix, d’abast ampli i multisectorial.