raó de ser

Missió de l’Associació Blockchain Catalunya:

Blockchain Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada el juliol del 2017 i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Blockchain Catalunya està dirigida per un consell executiu de professionals i acadèmics de diferents perfils, experts en la tecnologia blockchain, que es reuneix mensualment per vetllar pel bon funcionament i organització de l’associació, dissenyar i planificar les activitats futures.

Blockchain Catalunya ha sigut creada per a promoure la tecnologia blockchain, difondre’n el seu potencial i camps d’aplicació a la societat catalana en general. Tot i que Blockchain Catalunya oferirà activitats tècniques, la voluntat és arribar al públic no coneixedor de la tecnologia per a introduir-los al blockchain i així fer-los partíceps de les oportunitats que la tecnologia ofereix, d’abast ampli i multisectorial.

En aquest sentit, les activitats de Blockchain Catalunya s’organitzen en set grups de treball, essent els següents: Transformació social, Desenvolupament tecnològic, Governança de la tecnologia, Fiançament de projectes, Privacitat i seguretat, Marc legal i regulador, Ciutats i territori.