Grups de treball

Ciutats i territori:

En el grup de treball en Ciutats i Territori ens centrarem en una ciutat o territori per explorar-hi possibles implementacions de la tecnologia blockchain i així descobrir-ne nous casos d’ús. Les sessions del grup de treball tindran un format taller, pel qual no caldrà tenir coneixements tècnics de la tecnologia però si una especialització i/o domini professional d’algun dels sectors relacionats amb l’urbanisme i/o l’administració pública.

Governança de la tecnologia:

Treballarem la manera com les criptomonedes i altres projectes blockchain es gestionen internament. Analitzarem casos de governança de projectes concrets; en un principi analitzarem els models de governança de les criptomonedes Bitcoin, Monero, Decred, DASH i NEM.

Privacitat i seguretat:

Aquest grup de treball analitzarà els aspectes de seguretat que incorporen les criptomonedes i quins mecanismes cal establir per poder-les utilitzar de forma segura. També farà èmfasi en les propietats de privacitat que proporcionen les diferents variants de criptomonedes i quin és el límit tècnic d’anonimat que es pot obtenir.

Marc legal i regulador:

Treballarem temes relatius al compliment normatiu (SEPBLAC, KYC, obligacions fiscals, etc …) així com la seguretat de procés (no del protocol o del codi font) E.D mutifirma, segregació de funcions, entrades i sortides així com la comptabilització i / o valoració dels token criptogràfics basats en tecnologia de tipus blockchain.
L’objectiu és la defensa d’aquesta naixent tecnologia i el seu desenvolupament. Volem buscar el consens i els models on imperi l’equilibri i la defensa de la descentralització.

Desenvolupament tecnològic:

Posarem en contacte la comunitat de desenvolupadors d’aplicacions i d’infraestructures
descentralitzades, per crear sinergies, compartir el know-how i aprofundir tant en el coneixement de les eines de treball com en les seves bases teòriques, com ara són els sistemes distribuïts segurs o la criptografia.

Finançament de projectes:

Aquest grup de treball analitzarà els diferents models econòmics i mètodes de finançament per categoritzar els diferents actius digitals per ajudar a comprendre les implicacions d’aquest nou tipus d’actius.

Transformació social:

Blockchain té el potencial d’apoderar la ciutadania per gestionar les iniciatives necessàries per donar solucions a problemes socials, allà on el mitjans tradicionals no poden o volen aportar-hi solucions. Aquest grup de treball té com a missió facilitar l’adopció integral de la tecnologia i dels sistemes de governança decentralitzats inherents a la mateixa, a partir de la construcció de casos d’ús escalables sobre problemes reals.