Grups de treball

Blockchain Res Publica:

En aquest grup es treballen les possibles aplicacions i casos d’ús  del blockchain per part de governs locals i nacionals en ciutats i territoris i de quina manera es governen els projectes decentralitzats internament. S’estudien també els diferents models de governança d’aquests casos d’ús, tant pel que fa al disseny de la seva implementació com per la blockchain resultant. Si tens coneixements de la tecnologia blockchain, expertesa en el sector públic i et preocupa com es gestionen els projectes decentralitzats , aquest és el teu grup de treball!

Marc legal i regulador:

Treballarem temes relatius al compliment normatiu (SEPBLAC, KYC, obligacions fiscals, etc …) així com la seguretat de procés (no del protocol o del codi font) E.D mutifirma, segregació de funcions, entrades i sortides així com la comptabilització i / o valoració dels token criptogràfics basats en tecnologia de tipus blockchain.
L’objectiu és la defensa d’aquesta naixent tecnologia i el seu desenvolupament. Volem buscar el consens i els models on imperi l’equilibri i la defensa de la descentralització.

Desenvolupament tecnològic:

Posarem en contacte la comunitat de desenvolupadors d’aplicacions i d’infraestructures
descentralitzades, per crear sinergies, compartir el know-how i aprofundir tant en el coneixement de les eines de treball com en les seves bases teòriques, com ara són els sistemes distribuïts segurs o la criptografia.

Transformació social:

Blockchain té el potencial d’apoderar la ciutadania per gestionar les iniciatives necessàries per donar solucions a problemes socials, allà on el mitjans tradicionals no poden o volen aportar-hi solucions. Aquest grup de treball té com a missió facilitar l’adopció integral de la tecnologia i dels sistemes de governança decentralitzats inherents a la mateixa, a partir de la construcció de casos d’ús escalables sobre problemes reals.